کپی رایت – مطالعه کوهورت سلامت کارکنان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University of Medical Sciences
Employees Cohort Study – TEC
Copyright – 2018 ©

تماس با ما

آدرس: تهران، بلوار كشاورز، خيابان قدس،
خيابان ايتاليا، آزمايشگاه جامع تحقیقات دانشگاه
تلفن ثابت:  ۸۸۹۹۷۰۴۸
تلفکس:     ۸۸۹۵۰۶۴۷
ایمیل:  tecstudy@sina.tums.ac.ir